Motioner till stämman

blank-notepad-on-a-desk

Har du idéer, tankar eller förslag till styrelsen? Motioner skall lämnas in senast 17 mars, via mail till styrelsen, styrelsen@ballstabacken3.se.

Det går också bra att lämna motioner skriftligt i någon av styrelsemedlemmarnas postboxar.

Stämman äger rum den 22 maj.