blank-notepad-on-a-desk

Stämmoprotokoll

Tack alla som deltog på stämman! Vi ser fram emot att bland annat starta upp arbetsgrupperna som vi pratade om. Styrelsen återkommer med mer information om detta snart. Tills dess kan ni läsa protokollet från stämman här. Protokoll stämma Brf Bällstabacken 3, 220518

blank-notepad-on-a-desk

Motioner inför årets stämma

Styrelsen önskar få in eventuella motioner från medlemmar inför årets ordinarie stämma som planeras till 18 maj 2022. Motioner mailas senast 15 mars till styrelsen@ballstabacken3.se Formell kallelse till stämman med tid och plats kommer att anslås inom kort. Hälsningar Styrelsen Brf Bällstabacken 3