blank-notepad-on-a-desk

Motioner inför årets stämma

Styrelsen önskar få in eventuella motioner från medlemmar inför årets ordinarie stämma som planeras till 18 maj 2022. Motioner mailas senast 15 mars till styrelsen@ballstabacken3.se Formell kallelse till stämman med tid och plats kommer att anslås inom kort. Hälsningar Styrelsen Brf Bällstabacken 3