blank-notepad-on-a-desk

Stämmoprotokoll

Tack alla ni som deltog på stämman! Nästa år hoppas vi på ännu fler. Ni som är intresserade kan läsa protokollet här. Det är samma lösenord som till handlingarna inför årsstämman. Har ni glömt/tappat bort lösenordet får ni gärna höra av er till styrelsen.

photo-of-people-having-meeting-3183186

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Tid: Onsdag den 22 maj 2024, kl. 19.00 Plats: Tält på vår tomt mellan hus nr 12-14. (Röstlängden upprättas från klockan 18.45 genom anteckning av närvaro och kontroll av eventuella fullmakter) Samtliga dokument inför stämman hittar ni här. Sidan är endast för medlemmar och därför lösenordsskyddad. Är du medlem i föreningen och saknar lösenord, vänligen hör av er till styrelsen. Medlem i föreningen, dvs. ägare av bostadsrätt i föreningen, äger…

blank-notepad-on-a-desk

Motioner till stämman

Har du idéer, tankar eller förslag till styrelsen? Motioner skall lämnas in senast 17 mars, via mail till styrelsen, styrelsen@ballstabacken3.se. Det går också bra att lämna motioner skriftligt i någon av styrelsemedlemmarnas postboxar. Stämman äger rum den 22 maj.

photo-of-people-having-meeting-3183186

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Tid: Tisdag den 23 maj 2023, kl. 19.00 Plats: Tältlokal på vår tomt mellan husen nr 12-14. (Röstlängden upprättas från klockan 18.45 genom anteckning av närvaro och kontroll av eventuella fullmakter) Årsredovisning för 2022 samt propositioner och andra dokument kommer delas ut i allas brevlådor inom kort. På stämman kommer vi ta beslut om propositioner från styrelsen som gäller IMD samt solceller. Medlem i föreningen, dvs. ägare av bostadsrätt i…

blank-notepad-on-a-desk

Stämmoprotokoll

Tack alla som deltog på stämman! Vi ser fram emot att bland annat starta upp arbetsgrupperna som vi pratade om. Styrelsen återkommer med mer information om detta snart. Tills dess kan ni läsa protokollet från stämman här. Protokoll stämma Brf Bällstabacken 3, 220518

blank-notepad-on-a-desk

Motioner inför årets stämma

Styrelsen önskar få in eventuella motioner från medlemmar inför årets ordinarie stämma som planeras till 18 maj 2022. Motioner mailas senast 15 mars till styrelsen@ballstabacken3.se Formell kallelse till stämman med tid och plats kommer att anslås inom kort. Hälsningar Styrelsen Brf Bällstabacken 3