Inom föreningen används de usprungliga lägenhetsnummer som initialt upprättades av Besqab när husen byggdes. Senare har Lantmäteriet initierat en ny typ av uppmärkning och en ”översättningsnyckel” har upprättats (se nedan). Varje lägenhetsinnehavare har erhållit ett dokument där det nya lägenhetsnumret framgår.

Lägenhetsnummer (pdf)