Informationsmöte solceller

solceller

Obs! Fel datum tidigare. Nu med rätt datum.

15 maj kl 18.30 (lokal meddelas senare)

På årsmötet skall vi besluta om individuell mätning & debitering) av el (IMD) samt solceller.

IMD El innebär att föreningen tar över beslutet om el-leverantör till samtliga lägenheter i föreningen.
En av de leverantörer som lämnat offert kommer och presenterar hur det går till tekniskt och vad det innebär för varje enskild medlem samt svarar på frågor.

Anmäl ert intresse till styrelsen@ballstabacken3.se senast 28 april så kan vi planera en lokal.