Engagera dig i styrelsen

styrelse_valberedning

Vår förening är fortsatt välskött med en bra ekonomi tack vare det aktiva arbete som styrelsen gör. Det är inget som sköter sig självt. Alla vi som bor här äger föreningen tillsammans och har alla ett gemensamt ansvar. Vi tror ni håller med om vikten av att sopor hämtas, trapphusen städas, snön skottas och mycket mer. Att föreningen fungerar bra är också en förutsättning för att den lägenhet ni köpt behåller värdet.

Styrelsen väljs av medlemmarna och ansvarar bland annat för uppföljning av ekonomi och avtal och ser till att underhållsplanen följs så att våra hus kan hållas i bra skick. Man svarar boende som har funderingar och synpunkter. Man träffas ungefär 8 gånger per år och utför en del uppgifter mellan mötena. Gemensamt har styrelsen 2,5 prisbasbelopp att disponera till arvoden (fördelat på vilken roll/ansvar du har).

Nu behöver fler engagera sig i styrelsen och vi hoppas att just du vill vara med och ta ansvar!
Det är roligt och intressant att sitta i styrelsen, och du får känna dina grannar ännu bättre! Det behövs alla typer av kunskap och erfarenheter, både praktiska och teoretiska. Men främst behövs nu du som förstår ekonomiska frågor i en bostadsrättsförening. Och det behövs också personer som vill arbeta med information och kommunikation i föreningen, t.ex. med hemsida.

Ta chansen att vara med och påverka boendemiljön och din egen investering!
Valberedningen har påbörjat sitt arbete att föreslå kandidater till en ny styrelse inför nästa föreningsstämma som preliminärt kommer att hållas i maj. Som en del av detta arbete kommer vi gå runt och knacka dörr för att höra intresset samt berätta mer om styrelsearbetet (på lagom Corona-avstånd).

Kontakta gärna någon av personerna i Valberedningen:
valberedningen@ballstabacken3.se

Eller om du har frågor till styrelsen:
styrelsen@ballstabacken3.se