Postadress:
Brf Bällstabacken 3
Box 140 52
167 14 Bromma

E-post: styrelsen@ballstabacken3.se

Styrelsen Brf Bällstabacken 3

Ordförande:

Kenneth Liljeström
Telefon: 070-570 89 23
E-post: ordf@ballstabacken3.se
Postadress: Mariehällsvägen 14, 168 65 Bromma

Ledamöter:

Henrik Bergstrand
Teknik
Telefon: 070-534 52 09
E-post: teknik@ballstabacken3.se
Mariehällsvägen 12

Sven Blomgren
Ekonomi
Telefon: 072-341 56 98
E-post: ekonomi@ballstabacken3.se
Mariehällsvägen 12

Maria Cucarano
Säkerhet
Telefon: 073-749 00 22
E-post: sakerhet@ballstabacken3.se
Mariehällsvägen 12

Ylva Kronheffer
Kommunikation/hemsidan
Telefon: 070-778 89 66
E-post: kommunikation@ballstabacken3.se
Mariehällsvägen 12

Suppleanter:

Joel Ayvazian Forsgren
IT/bredband
Telefon: 073-816 92 94
E-pst: teknik@ballstabacken3.se
Mariehällsvägen 10

Anna Goude
Telefon: 072-394 26 06
E-post: sekreterare@ballstabacken3.se
Mariehällsvägen 12

Marie Pineur
Yttre och inre miljö
Telefon: 070-419 87 84
E-post: miljo@ballstabacken3.se
Mariehällsvägen 12

Är du intresserad av att sitta i styrelsen? Här kan du läsa vad det innebär lite mer i detalj.