Porttelefoni

Föreningen har porttelefon och låssystem med taggar på alla portar, tvättstugan samt bakdörrarna på hus 12 och 14. I alla entréer finns även en digital trapphustavla där det vid behov visas information som berör våra medlemmar.

Du kan öppna portar och bakdörrar samt tvättstugan med din tagg dygnet runt. Porttelefonen är aktiv mellan 06.00 och 23.00. Tips! Har du gått hemifrån utan nycklar men har med dig din telefon? Du kan ringa dig själv via porttelefonen och öppna under dessa tider.


Nyckel till lägenheten

Som ny medlem i Brf Bällstabacken 3 får du dina nycklar av säljaren i samband med inflyttningen. Nycklarna är spärrade för obehörig kopiering. Föreningen har ingen huvudnyckel till lägenheterna, därför måste du anlita en låssmed om du tappar bort dina lägenhetsnycklar. Lägenhetsnyckeln är skyddad och måste förbeställas.

Behöver du kopia på din lägenhetsnyckel, måste du kontakta styrelsen på styrelsen@ballstabacken3.se med följande information:

  1. Numret på din ASSA nyckel som består av tre bokstäver och en siffra (t.ex. på bilden här nedan är numret JKLX där “X” är en siffra mellan 1-9).
  2. Personnummer på den som skall hämta ut nycklarna (glöm inte ta med dig giltig legitimation).
  3. Telefonnummer som de kan SMSa till när nycklarna är klara att hämtas ut.Covid svemester - - 1

Nycklar till tillhållarlås är inte kopieringsskyddade och kan beställas utan kontakt medstyrelsen.

Föreningen anlitar Råsunda Låsservice AB, (telefon 08-27 53 11). Tappar man nycklarna utanför kontorstid måste dörren till lägenheten öppnas av en jourhavande låssmed


Taggar till porten och brevlådan

Som ny medlem i Brf Bällstabacken 3 får du dina taggar tillsammans med nycklar av säljaren i samband med inflyttningen. Kontakta styrelsen (styrelsen@ballstabacken3.se) ifall:

  • Du har tappat din tagg eller om den behöver spärras av någon annan anledning
  • Du behöver nya/flera taggar


Nycklar till tvättstugan

Taggarna används även för att öppna tvättstugan som ligger på Mariehällsvägen 10. Sedan 1 november 2021 har vi infört digital bokning av tvättstugan. Detta görs via tavlorna i respektive port. Blippa din tagg längst ner i mitten på tavlan, en kalender kommer upp och du väljer tid genom att trycka på skärmen.


Nycklar till bilplatser

När du signerat ditt avtal genom Smart Park får du kvittera ut nycklar av ansvarig person inom Fredsfors Samfällighet (se nedan). För uteplatserna finns det nycklar till motorvärmaruttag, för garageplatser finns nycklar till garaget genom nr 6 och nr 8 samt en dosa för portöppningen.

Kontakt för utlämning av nyckel och dosa (info finns längst ner på sidan som öppnas).


Kostnader

Kostnader för nya nycklar, taggar och extranycklar belastas den enskilda medlemmen. Den som inte lämnar tillbaka sina nycklar vid flytt eller uppsägning av bilplats kommer att debiteras kostnaden för nya nycklar.