Motioner inför årets stämma

blank-notepad-on-a-desk

Styrelsen önskar få in eventuella motioner från medlemmar inför årets ordinarie stämma som planeras till 18 maj 2022.

Motioner mailas senast 15 mars till styrelsen@ballstabacken3.se

Formell kallelse till stämman med tid och plats kommer att anslås inom kort.

Hälsningar
Styrelsen Brf Bällstabacken 3