Akuta problem

Vid akuta problem som uppstår utanför arbetstid eller annat större fel, exempelvis en akut vattenläcka, kontakta WIAB på telefon 08-802040 eller info@wiabservice.se.

Hissar

Vid hissfel kontakta OTIS AB telefon 0200-212 111. En larmtelefon finns i varje hiss.

Mindre/icke akuta problem

När det uppstår ett fel eller problem som behöver åtgärdas kan du kontakta vår förvaltare (kontaktuppgifter ovan) alternativt styrelsen. Skulle det röra sig om ett mindre problem som inte är akut, rekommenderar vi att ni kontaktar styrelsen först. Till exempel om du behöver hjälp att byta en propp i det låsta elrummet. Fråga oss om du är osäker på var du ska vända dig.

Service/reparation betalas av lägenhetsinnehavaren så fråga om uppskattat pris när du gör anmälan/beställning. Gäller det byte av kranpackningar, service av toalettstolar eller luftning av element betalar lägenhetsinnehavaren endast eventuellt nytt material eller reservdelar, det vill säga ingen timkostnad.