När det uppstår ett fel eller problem som behöver åtgärdas kan du kontakta någon i styrelsen alternativt vår förvaltare AdEx Fastighetsutveckling. Skulle det röra sig om ett mindre problem som inte är akut rekommenderar vi att ni kontaktar styrelsen först. Till exempel om du behöver hjälp att byta en propp i det låsta elrummet. Fråga oss om du är osäker på var du ska vända dig.

Service/reparation betalas av lägenhetsinnehavaren så fråga om uppskattat pris när du gör anmälan/beställning. Gäller det byte av kranpackningar, service av toalettstolar eller luftning av element betalar lägenhetsinnehavaren endast eventuellt nytt material eller reservdelar, det vill säga ingen timkostnad.

Felanmälan till AdEx görs i första hand det formulär som finns på AdEx hemsida. Vill du hellre ringa så når du AdEx på telefon 08-502 573 40.

Akuta problem

Vid akuta problem som uppstår utanför arbetstid eller annat större fel, exempelvis en akut vattenläcka, kontakta AdEx Servicecenter på telefon 08-502 573 40.

Hissar

Vid hissfel kontakta OTIS AB telefon 0200-212 111. En larmtelefon finns i varje hiss.

Om du tappar nyckeln

Nyckel till lägenheten
Som ny medlem i Brf Bällstabacken 3 får du dina nycklar av säljaren i samband med inflyttningen. Nycklarna är spärrade för obehörig kopiering. Föreningen har ingen huvudnyckel till lägenheterna, därför måste du anlita en låssmed om du tappar bort dina lägenhetsnycklar.

Om du behöver beställa nya nycklar eller en extranyckel kontakta Inge Bodin i styrelsen på telefon 070-533 84 85 eller e-post sekreterare@ballstabacken3.se. Sedan går man till låssmeden med legitimation och får ut sin nyckel. Föreningen anlitar Råsunda Låsservice AB, (telefon 08-27 53 11). Tappar man nycklarna utanför kontorstid måste dörren till lägenheten öppnas av en jourhavande låssmed.

Nycklar till tillhållarlås är inte kopieringsskyddade och kan beställas utan kontakt med styrelsen.

Nycklar till tvättstugan
Nyckeln som används för tidsbokning i tvättstugan samt nyckel till postboxen får du också av säljaren när du flyttar in. Om du tappat bort någon av nycklarna, kontakta Kenneth Liljeström i styrelsen på telefon 070-570 89 23 eller e-post ordf@ballstabacken3.se.

Nycklar till bilplatser
Om du hyr bilplats får du kvittera ut nycklar för platsen i samband med avtalsskrivningen. För uteplatserna finns det nycklar till motorvärmaruttag, för garageplatser finns nycklar till garaget genom nr 6 och nr 8 samt en dosa för portöppningen.

Kostnader
Kostnader för nya nycklar och extranycklar belastas den enskilda medlemmen. Den som inte lämnar tillbaka sina nycklar vid flytt eller uppsägning av bilplats kommer att debiteras kostnaden för nya nycklar.