Som boende i föreningen uppskattar vi om man följer våra trivselregler. Vi kommer då alla bli bättre grannar och skapa en trevligare gemenskap.

  • Sopor: Källsortera dina sopor i miljöhuset efter skyltarna. Där finns behållare för tidningar, wellpapp, glas, metall, plast, batterier, mindre elektronik och lysrör. OBS! Det är inte tillåtet att slänga grovsopor eller farliga kemikalier (inklusive burkar eller dunkar med målarfärg) i miljöhuset, utan dessa får ni själva transportera till närmaste återvinningscentral.
  • Buller: Att spika, använda elverktyg och genomföra kortvarig borrning eller på annat sätt åstadkomma buller är bara tillåtet mellan kl. 07:00 – 20:00 måndag till och med fredag samt kl. 10:00 – 18:00 lördag, söndag, helgdag och dag före helgdag. Visa hänsyn mot grannarna och tänk på att ljud fortplantas genom väggar och tak.Bilning, längre borrningar eller liknande aktiviteter som skapar mycket oljud får endast förekomma mellan kl. 09:00 – 16:00 under vardagar och absolut inte på lördag, söndag samt helgdag och dag före helgdag. Dessutom måste man meddela de boende i huset vilka dagar och tider, som dessa aktiviteter kommer att ske, gärna genom anslag i entrén.
  • Fest: När det är dags för fest är det alltid trevligt att informera sina närmaste grannar genom att till exempel sätta upp en lapp i entrén. Som granne är det alltid lättare att acceptera lite högre ljud när man blivit förvarnad på ett trevligt sätt.
  • Störande granne: Om du upplever dig störd av en granne ska du i första hand prata med personen det berör. Ofta löser man konflikter enklast och bäst genom att prata med varandra. Om problemet ändå kvarstår kan du kontakta styrelsen för hjälp med konfliktlösning.
  • Trapphusen: Ställ inte skrymmande gods, barnvagnar eller soppåsar utanför lägenhetsdörrarna. Trapphuset är en brandväg och den måste vara framkomlig. Förvaring av barnvagnar sker i barnvagnsförråden. Nyckel till dessa får du kvittera ut av styrelsen.
  • Grilla: Det är tillåtet att grilla på balkongen och uteplats under förutsättning att man följer vissa regler. Vid grillning på balkong får endast el- eller gasolgrill användas. Kolgrill får endast användas om man bor i marklägenhet. Observera att det INTE är tillåtet att använda tändvätska! Detta medför obehag för grannar och onödiga brandrisker. Tack för att vi alla rättar oss efter detta.
  • Tvättstugan: Respektera tvättiderna och gör alltid rent efter dig i tvättstugan, sopa och gör rent i filter. Om något är trasigt, anmäl detta snarast till någon i styrelsen.
  • Mattor: Skaka inte mattor, dukar, sängkläder eller dylikt från fönster eller balkong.