Vill du göra om i din lägenhet? All ombyggnation som innebär ändring av planlösning (t.ex. att riva/flytta en vägg) eller ändringar i ledningar för vatten, avlopp, värme, ventilation eller som på något sätt påverkar de delar av fastigheten som ligger under bostadsrättsföreningens ansvar kräver tillstånd från styrelsen. För att få en ändring godkänd måste du ansöka i god tid.

Ändringar som inte godkänts skriftligen av styrelsen kan leda till ett krav på återställande av ändringen samt krav på ersättning från bostadsrättsföreningen. Styrelsen förbehåller sig rätten att utföra besiktning av ändringar vid behov inför avflyttning.

Så här går ansökan till

  1. Tänk igenom ändringen hur du själv vill ha det och skaffa kunskap.
  2. Fyll i blanketten Ansökan renovering (pdf), komplettera med ritning och ev. övriga upplysningar samt lämna blanketten/ansökan till Styrelsen.
  3. Styrelsen bedömer om det behövs ytterligare information och kontaktar därefter, vid behov, föreningens tekniska förvaltare, som granskar ansökan och begär därefter eventuellt kompletterande uppgifter från den sökande.
  4. Brf Bällstabacken 3:s tekniska förvaltare ger ett utlåtande till styrelsen som underlag för beslut. Kostnaden för detta utlåtande betalas av sökande.
  5. Styrelsen godkänner/avslår ansökan på ett ordinarie styrelsemöte.
  6. Du får besked om beslutet. Om beslutet är positivt, så får du efter detta påbörja din ombyggnation.

Skicka in ansökan i god tid, så att du inte får ont om tid om det skulle krävas kompletterande uppgifter. Om ombyggnationen är av större omfattning, måste denna efterbesiktigas av vår tekniske förvaltare eller extern besiktningsman på den sökandes bekostnad. (Särskilt vid ändring av VA och ventilation.) Detta meddelas vid utlåtandet.

Ansökan renovering (pdf)

Vanliga frågor vid renovering (pdf)

Lathund ansvar i lägenheten (pdf)