Fastum anlitas för ekonomisk & teknisk förvaltning samt avgifter, redovisning, fakturor, lägenhetsdata, fastighetsservice med mera.

Rentec Fastighetsservice AB anlitas för städning av trapphusen.
Tel: 08-768 20 70

WIAB SERVICE/Wahlings anlitas genom Fredsfors Samfällighet för underhåll av värme och ventilation.