Fastum anlitas för ekonomisk förvaltning samt avgifter, redovisning, fakturor, lägenhetsdata, fastighetsservice med mera.

WIAB anlitas för fastighetsservice och ronderar i husen varje vecka. Även Fredsfors Samfällighet anlitar WIAB för underhåll av värme och ventilation.

Rentec Fastighetsservice AB anlitas för städning av trapphusen.