Fastighetsbeteckning Fredsfors 17
Byggår 2005
Föreningen registrerades 2002-09-25
Organisationsnummer 769608-7928
Antal BRF-lägenheter i föreningen 62 (4305 kvm) – Samtliga planritningar finns här
Har föreningen tomträtt?  Nej, vi äger vår fastighet (äkta förening)
Drift och skötsel Fastum AB
Städning av trapphus Rentec
Äkta förening Ja
Tar föreningen/förvaltaren ut några andra avgifter/debiteringar vid ett ägarbyte? Överlåtelseavgift 2.5% + pantsättningsavgift 1% av prisbasbelopp.
Se stadgar 7§, för detaljer.
Accepterar föreningen juridisk person som medlem vid förvärv för bostadsändamål? En juridisk person som är medlem i föreningen får inte utan samtycke av föreningens styrelse genom överlåtelse förvärva bostadsrätt till en bostadslägenhet
Accepterar föreningen delat ägandeskap, t.ex. att en förälder står med på kontraktet åt sitt barn? Ja, under förutsättning att ägandeparten som nyttjar bostadsrätten äger minst 10%.
Accepterar föreningen andrahandsuthyrning av bostadsrätt?  Ja, men endast om styrelsen ger sitt samtycke
(detaljerad beskrivning finns i stadgarna 30§-31§)
Vad ingår i månadsavgiften? Värme (fjärrvärme), vatten, bredband, TV
Kabel TV TV-tjänster antingen via Ownit (i samarbete med Canal Digital) eller ComHem.
Bredbandsleverantör Ownit (10Gbit/s för föreningen, 1000/1000 Mbit/s för varje hushåll)
Avgifter I nuläget inget beslut om avgiftshöjning till nästa år
Parkering 57 parkeringsplatser utomhus (450kr/mån) varav 8 med laddstolpe för elbil (950kr/mån). 

60 garageplatser (950kr/mån), varav 8 med laddstolpe till elbil (1450kr/mån). 

Föreningen har även 4 platser för gästparkering (2 utanför vardera huset på Mariehällsvägen 10 och 12). 

Har föreningen några gemensamma utrymmen? Gemensam tvättstuga i hus nr 10 samt cykelförråd i nr 12 (2st) och 14 (1st).
Finns det källar/vindsförråd? Till alla lägenheter följer ett källarförråd.
Skall fastigheten genomgå några omfattande renoveringar och i så fall när? Nej
Finns det hiss? Ja, i samtliga trapphus
Vart finns energideklarationen? Energideklaration för varje hus finns under Dokument
Ansökan om medlemsskap/överlåtelse skickas till: Brf Bällstabacken 3
BOX 4031
169 04 SOLNA