Brf Bällstabacken 3 har som mål att löpande se över sitt behov av och rutiner för inre och yttre säkerhet. Syftet är att vi som boende ska känna och uppleva bästa möjliga trygghet inom vårt område. Styrelsen har tagit fram följande säkerhetsregler som ett stöd för föreningens medlemmar.

Vi uppmanar alla att läsa följande dokument:

Säkerhetsreglerna är uppdelade i säkerhetsregler vid olyckor (pdf) och säkerhet som rör tryggheten i våra hem (pdf).

Mer utförlig information om brandsäkerhet finns i följande dokument:

Om det börjar brinna (pdf)
Förvaring i förråd och lägenheten (pdf)