Inom området finns 57 parkeringsplatser utomhus och 60 garageplatser. Bilplatserna fördelas av Fredsfors samfällighetsförening som även ansvarar för kön till platserna. Fördelningen sker efter kötid. Det finns en separat kö för uteplatser respektive garageplatser. Alla bilplatser (utom gästplatserna som endast är till för medlemmarnas gäster) är till för medlemmarna i de tre bostadsrättsföreningarna i området och hyrs inte ut till utomstående. Hyran för bilplatser debiteras samtidigt med månadsavgiften för din lägenhet. Sedan hösten 2017 gäller max en plats, antingen utomhus eller i garage, per bostadsrätt.

Kontakta Milad Talebian om du vill hyra parkering
Telefon: 072-539 5186
E-post: milad.tal@gmail.com

Laddplatser

Har du en elbil som du behöver ladda? Det finns totalt 18 laddplatser. Om du redan idag har en parkeringsplats och vill byta till en motsvarande laddplats går detta självklart bra. Kontakta parkeringsansvarige ovan så hjälper vi dig.

Gästparkering

Det finns totalt sju gästparkeringar: två vid Mariehällsvägen nr 12 respektive två vid nr 10, samt tre vid infarten (dessa tre får bara användas under snöfri period av året, ej mellan 1/11 och 31/3). På gästparkeringarna kan man parkera under max tre timmar med P-skiva. Samtliga parkeringsytor övervakas av Länsparkeringar.