Hyra parkeringsplats

Vi har 57 parkeringsplatser utomhus och 60 garageplatser. Vill man hyra en plats behöver man ställa sig i kö. Det är två olika köer för uteplatser respektive garageplatser och du kan ställa dig i båda. Varje lägenhet kan hyra en parkeringsplats (antingen inomhus eller utomhus). Parkeringsplatserna hyrs inte ut till utomstående, utan är till för medlemmarna i de tre bostadsrättsföreningarna i området.

Kontakt
Peder Karlsson, Mariehällsvägen 10
peder.karlsson@hotmail.com
Mobil: 072 505 88 22

Laddplats

Har du en elbil som du behöver ladda? Det finns totalt 18 laddplatser. Du ställer dig i kö till en laddplats på samma sätt som ovan. Har du idag en parkeringsplats och vill ha en laddplats väljer du ett byte av plats.

Gästparkering

Det finns totalt fyra gästparkeringar: två vid Mariehällsvägen nr 12 respektive två vid nr 10. På gästparkeringarna kan man parkera max tre timmar med P-skiva och är till för våra gäster, inte boende. Samtliga parkeringsytor övervakas av Länsparkeringar.

Kostnad parkeringsplats

Uteplats: 525 kr/månad
Garageplats: 950 kr/månad
Laddplats utomhus: 725 kr/månad (plus förbrukad el som debiteras i efterskott)
Laddplats i garage: 1150 kr/månad (plus förbrukad el som debiteras i efterskott)