Förhyrda platser

Vi har 57 parkeringsplatser utomhus och 60 garageplatser. Vill man hyra en plats behöver man ställa sig i kö. Det är två olika köer för uteplatser respektive garageplatser och du kan ställa dig i båda. Varje lägenhet kan hyra en parkeringsplats (antingen inomhus eller utomhus). Parkeringsplatserna hyrs inte ut till utomstående, utan är till för medlemmarna i de tre bostadsrättsföreningarna i området.

Kö till parkeringsplats

Om du vill ställa dig i kö till en parkeringsplats skickar du ett mail till smartpark@adex.se eller gör det direkt via deras hemsida här. När din köplats har registrerats får du inloggningsuppgifter till appen (Smart Park Solution) där du kan se din köplats och hur den utvecklas. Du får sedan erbjudande om plats via mail. Kostnad för garageplats är 950 kr/månad och för uteplats 450 kr/månad. Hur lång väntar man för en parkeringsplats kan man tyvärr inte svara på, eftersom det beror på uppsägning av avtal när föreningsmedlemmar flyttar ut.

Byte av parkeringsplats

Vill du byta plats (t ex från garage till uteplats) gör du detta genom att logga in på mina sidor. Du får sedan erbjudande om platsbyte via mail (observera att man endast får ha en parkeringsplats per lägenhet).

Tillgång till garage

För de som har garageplats finns det alternativ att öppna med mobilen via appen eller en separat dosa som Fredsfors tillhandahåller. När du fått en parkeringplats kontaktar du ansvarig (se nedan) för att kvittera ut eventuell dosa samt nyckel till porten. När du säger upp platsen är du själv ansvarig för att lämna åter både dosa och nyckel. Lämnar du inte dessa blir du ersättningsskyldig.

Laddplats

Har du en elbil som du behöver ladda? Det finns totalt 18 laddplatser. Du ställer dig i kö till en laddplats på samma sätt som ovan. Har du idag en parkeringsplats och vill ha en laddplats väljer du ett byte av plats. Kostnad för laddplats är 500 kr/månad i tillägg till den ordinarie avgiften för uteplats/garageplats (se ovan).

Gästparkering

Det finns totalt fyra gästparkeringar: två vid Mariehällsvägen nr 12 respektive två vid nr 10. På gästparkeringarna kan man parkera max tre timmar med P-skiva och är till för våra gäster, inte boende. Samtliga parkeringsytor övervakas av Länsparkeringar.

Kostnad parkeringsplats

Uteplats: 450 kr/månad
Garageplats: 950 kr/månad
Laddplats utomhus: 950 kr/månad
Laddplats i garage: 1450 kr/månad

Kontakt (alla parkeringsfrågor)
Maila smartpark@adex.se eller ring 90220

Kontakt (endast för utlämning av nyckel och dosa)
Lennart Hagman, Mariehällsvägen 4
quintonman@gmail.com (kontakta helst via mail)
Mobil: 0735-128890