Inom området finns 57 parkeringsplatser utomhus och 60 garageplatser. Bilplatserna fördelas av Fredsfors samfällighetsförening som även ansvarar för kön till platserna. Fördelningen sker efter kötid. Det finns en separat kö för uteplatser respektive garageplatser. Alla bilplatser (utom gästplatserna som är till för gäster) är till för medlemmarna i de tre bostadsrättsföreningarna i området och hyrs inte ut till utomstående. Hyran för bilplatser debiteras samtidigt med månadsavgiften för din lägenhet.

Kontakta Fredrik Nilsson om du vill hyra parkering
Telefon: 073-98 56 040
E-post: co.fredrik.nilsson@gmail.com

Gästparkering

Det finns totalt sju gästparkeringar: två vid Mariehällsvägen nr 12 respektive två vid nr 10, samt tre vid infarten (dessa tre får bara användas under snöfri period av året, ej mellan 1/11 och 31/3). På gästparkeringarna kan man parkera under max tre timmar med P-skiva. Samtliga parkeringsytor övervakas av Länsparkeringar.