Tag hand om ditt boende – engagera dig i styrelsen!

photo-of-people-having-meeting-3183186

Vi bor i en härlig och välskött förening tack vare att vi varit aktiva att se om våra hus och ekonomi. Inget går av sig själv utan det gäller att fortsätta förvalta vår gemensamma investering som våra lägenheter och hus innebär.

Vi äger föreningen tillsammans och alla medlemmar har på så sätt ett gemensamt ansvar. Det bygger på att vi alla bryr oss om och bidrar så att vi även framåt bor i en trevlig och välskött förening i en trygg miljö.

Styrelsen ansvarar för uppföljning av ekonomi, arbetar med underhållsplaner, har koll på snöskottning och sophämtning, svarar boende som har funderingar och synpunkter. Man träffas ungefär 8 gånger per år och utför en del uppgifter mellan mötena.
Nu behövs nya styrelsemedlemmar och vi hoppas att just du vill vara med och bidra!

Styrelsearbetet är roligt och stimulerande och du får möjlighet att lära känna dina grannar lite bättre! Vi behöver alla typer av kunskap och erfarenheter, både praktiska och teoretiska. Ta chansen att vara med och påverka boendemiljön och din egen investering!

Valberedningen har påbörjat sitt arbete att föreslå kandidater till en ny styrelse inför nästa föreningsstämma som kommer att hållas i mitten av maj.

Kontakta gärna någon av personerna i valberedningen:
valberedningen@ballstabacken3.se

Eller direkt till:
Kenneth Liljeström, Mariehällsvägen 14
Nadja Sparr, Mariehällsvägen 14
Stellan Kinell, Mariehällsvägen 12