På jakt efter fler engagerade styrelseledamöter

121682_51_05

Valberedningen tackar de som visat intresse för styrelsearbetet! Än så länge är vi minst en person kort för att styrelsen ska kunna fungera så bra som den behöver. Vi uppmanar därför alla att fundera lite till. Hur värdefullt är det för dig att din förening sköts ordentligt? Det kan låta drastiskt, men verkligheten är att det krävs engagemang för att våra livs dyraste investeringar ska skötas om ordentligt! Kontakta Kenneth i valberedningen, valberedningen@ballstabacken3.se.