Motioner till årets stämma

motioner

Inför årets ordinarie stämma den 17 maj 2017, önskar styrelsen få in motioner från medlemmar. Motioner lämnas senast fredagen den 31 mars till någon styrelsemedlems postfack eller till någon i styrelsen personligen.

Formell kallelse med tid och plats kommer att anslås på tavlorna och på vår hemsida www.ballstabacken3.se omkring den 26 April 2017. Stämmohandlingar lämnas ut senast den 10 maj i postfacken.

Hälsningar
Styrelsen Brf Bällstabacken 3