Motioner till årets stämma, senast 15 mars

motioner2

Styrelsen önskar få in eventuella motioner från medlemmar inför årets ordinarie stämma. Nytt preliminärt datum för stämman är 13 maj. Vi återkommer med en formell kallelse.

Motioner lämnas senast söndag 15 mars 2020 till styrelsen. Ni kan maila till styrelsen@ballstabacken3.se eller lägga motioner i Sven Blomgrens postfack i hus nr 12.

Formell kallelse med tid och plats kommer att anslås på tavlorna och på vår hemsida www.ballstabacken3.se

Hälsningar
Styrelsen Brf Bällstabacken 3