Motioner inför årets stämma 2018

motioner2

Styrelsen önskar få in eventuella motioner från medlemmar inför årets ordinarie stämma som planeras till tisdag 15 maj 2018.

Motioner lämnas senast fredagen den 6 April 2018 till någon styrelsemedlems postfack eller till någon i styrelsen personligen.

Formell kallelse med tid och plats kommer att anslås på tavlorna och på vår hemsida www.ballstabacken3.se omkring den 24 april 2018. Stämmohandlingar lämnas ut senast den 8 maj i postfacken.

Hälsningar
Styrelsen Brf Bällstabacken 3