Kallelse till stämma 2019

stamma2019

I år har vi valt ett annorlunda sätt att ha stämma. Vi har valt att lägga stämman på en lördag och efteråt bjuder föreningen på vårfest med buffé i ett tält på gården!

Tid för stämma: lördag 18 maj klockan 16.00 (röstlängd upprättas från 15.45)
Tid för fest: lördag 18 maj klockan 18.00
Plats: Tält på gården mellan hus nr 12 och 14

Stämman brukar ta 30-45 min och sedan är det ett avbrott fram till 18.00 då vi samlas för att äta middag tillsammans. Maten bjuder föreningen på men man får själv ta med sig eget dricka.

Medlem i föreningen, dvs. ägare av bostadsrätt i föreningen, äger delta och rösta på stämman. Om flera äger bostadsrätten gemensamt skall endera alla delägare närvara – dock med en röst – eller fullmakt företes för de delägare, som inte närvarar på stämman, för att äga rösträtt. Fullmaktstalong bifogas denna kallelse. Enligt föreningens stadgar får ingen som ombud företräda mer än en röstberättigad annan medlem. Ombud skall vara medlem i föreningen, medlemmens maka/make, sambo, syskon förälder eller barn. Medlem som är juridisk person får företrädas av ombud som inte är medlem i föreningen.

Stämmomaterial har delats ut i postfacken.

VÄLKOMNA!