Kallelse till extra föreningsstämma nummer två

business-1209705_1280

Tid: 9 oktober, 2018, kl. 19.00
Plats: Tvättstugan, Mariehällsvägen 10

Röstlängden upprättas från klockan 18.45 genom anteckning av närvaro och kontroll av eventuella fullmakter.

Vid de två senaste ordinarie stämmorna har föreningen beslutat om ett par smärre förändringar av våra stadgar. Anledningen till detta är att lagarna har förändrats och vi som bostadsrättsförening måste anpassa oss. Ändringarna rör främst tider för när kallelse till stämmor skall ske samt när revisorns arbete tidsmässigt skall ske.

Dessvärre har det blivit fel i skrivelserna som vi ändrade och vi har nu fått “bakläxa” av Bolagsverket. Vi behöver rätta till detta genom att hålla nya stämmor där beslut om de nya förändringarna som enda punkt på dagordningen.

Har ni funderingar ska ni självklart höra av er till styrelsen@ballstabacken3.se