Tömning av matsopor

sopkarl

För er information så sker tömningen av matsopor numera på fredagar. Vi vill också påminna om att det högra kärlet är för matsopor! Se anslagen i portarna.