Stamspolning

Plastic_tubing

Stamspolning av samtliga lägenheter kommer ske mellan 13-15 november. Vi kommer behöva tillträde till er lägenhet för att spola rent avlopp i kör och badrum. Se nedan schema.

Mariehällsvägen 10, måndag 13 november
Mariehällsvägen 12, tisdag 14 november
Mariehällsvägen 14, onsdag 15 november

Arbetet startar klockan 8.00 i lägenheterna längst ner sedan arbetar man sig uppåt i huset. Var snäll och töm skåp under diskbänken och eventuellt skåp under handfat. Se till att golvbrunnar är åtkomliga samt flytta undan mattor då vi drar in en slang i lägenheten. Har ni husdjur eller pågående renovering i lägenhetens kök eller badrum var god att meddela firman som utför stamspolningen.

Kan ni inte vara hemma den aktuella dagen så kan ni lämna nyckeln till personal i porten kl. 8.00. Obs! Märk nyckeln med lägenhetsnummer. Nycklarna hämtas sedan hos en medlem i styrelsen. Mer information kommer i ditt postfack.

Kontakt hos GR avloppsrensning: Gunnar Orbert, 08-795 75 10

Tack på förhand för gott samarbete!