Sedan hösten 2019 har föreningen porttelefon och låssystem med taggar på alla portar, tvättstugan samt bakdörrarna på hus 12 och 14. I alla entréer finns även en digital trapphustavla där det vid behov visas information som berör våra medlemmar.

Du kan öppna portar och bakdörrar samt tvättstugan med din tagg dygnet runt. Porttelefonen är aktiv mellan 06.00 och 23.00. Tips! Har du gått hemifrån utan nycklar men har med dig din telefon? Du kan ringa dig själv via porttelefonen och öppna under dessa tider. 

Ny medlem

Som ny medlem i Brf Bällstabacken 3 får du dina taggar tillsammans med nycklar av säljaren i samband med inflyttningen.

För att läggas till i porttelefonen och/eller trapphustavlan mejla styrelsen med följande information:

  • För- och efternamn på de boende som ska läggas till
  • Telefonnummer (mobil) till de boende som ska finnas med i porttelefonen

Skulle du behöva fler taggar eller spärra en tagg, kontakta styrelsen.

Styrelsen har satt ihop en Snabbguide för hur du öppnar med porttelefonen.